Licitata CZ s.r.o
INFOLINKA: +420 774 774 150

Oceňování majetku

Znalecké posudky, odborná stanoviska, znalecká posouzení

Za účelem

Znalecké posudky, odborná stanoviska ( znalecké posouzení ) vykonává znalec jmenovaný soudem v oboru ekonomika , odv. ceny a odhady podniků, účetní evidence, ekonomická odvětví různá, spec. daňové poradenství.

Oceňování majetku podniku nebo znalecké ocenění účetní evidence je vyžadováno při provádění vlastnických změn podniku, v případech vypořádání dědictví, společenského jmění manželů, při dokládání správnosti vedení účetní evidence a pod.