Licitata CZ s.r.o
INFOLINKA: +420 774 774 150

Oddlužení fyzických osob neboli osobní bankrot je pro mnohé šance na nový život bez dluhů.

Pokud hledáte možnost, jak se zbavit svých nemalých dluhů, čtěte následující řádky .

Pomůžeme vám zjistit, zda právě pro vás je oddlužení vhodné.
Pomůžeme vám navrhnout oddlužení příslušnému soudu.

Odbornost našich služeb je zajištěna spolupráci s advokátní kanceláří specializovanou na insolvenční právo.

Pomůžeme vám vstoupit do oddlužení.

Být v oddlužení není jednoduchá záležitost. Je nutno si uvědomit, že po dobu 5 let budete žít na hranici životního minima. Přesto je to šance zbavit se velkých dluhů, zastavit exekuce a začít znovu s čistým štítem.

Způsoby oddlužení :

- oddlužení plněním splátkového kalendáře. Tímto způsobem se oddlužuje většina lidí v osobním bankrotu. Podstatou tohoto způsobu oddlužení je, že měsíčními splátkami ze mzdy nebo důchodu po dobu 5-ti let musí dlužník uhradit minimálně 30% svých dluhů.

Dlužník se tak může oddlužením zbavit části svých dluhů, za určitých okolností mu může být odpuštěno až 70% všech dluhů.

- oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Tímto způsobem se rozprodá dlužníkův majetek a z výtěžku jsou uhrazeny dluhy.

Osobní bankrot může vyhlásit pouze občan – nepodnikatel, tj. většina dluhů musí mít spotřebitelský charakter, nesmí pocházet z podnikání.

Postup, jak navrhnout oddlužení :

Kontaktujte nás za účelem sjednání první schůzky :
Na první schůzce bude zjištěno, zda splňujete základní podmínky pro oddlužení. Proto je nutno přinést :

Výsledkem této první osobní konzultace by měla být analýza a vyhodnocení vaší ekonomické situace, zjištění, zda splníte podmínky oddlužení, výpočet částky, která Vám po dobu oddlužení zůstane na živobytí.