Licitata CZ s.r.o
INFOLINKA: +420 774 774 150

Krizové řízení

Problematice krizového řízení se odborníci společnosti LICITATA CZ, s.r.o. věnují od r.1999.

Vzhledem k získaným zkušenostem u proběhlých krizových řízení jsme schopni zhodnotit a vytvořit model krizového řízení i u vaší společnosti a převzít řízení společnosti v krátkém čase. Cílem je navrhnout možná řešení, jak dosáhnout zlepšení situace společnosti a její stabilizace:

  • Vyhodnocení podrobných analýz minulých období
  • Plán krizového řízení
  • Interní audit a jeho vyhodnocení
  • Přijmutí opatření na základě výsledku auditu
  • Nastartování programu ke zvýšení produktivity práce a rentability společnosti
  • Rozbor a návrh financování firmy
  • Opatření proti případnému návrhu na konkurz
  • Rozbor možných dopadů prohlášení konkurzu
  • Prevence a opatření proti nepříznivým vlivům