Licitata CZ s.r.o
INFOLINKA: +420 774 774 150

Kvalita

Abychom naše zákazníky přesvědčili, že vykonáváme svou práci kvalitně, řídíme se podle tří jednoduchých zásad:

1.

Žádný výsledek naši práce neopustí naši kancelář, dokud se neujistíme, že je vysoce kvalitní a odpovídá stanoveným standardům.


2.

Naše práce je nejen precizní ale i dobře organizovaná, postavená na jasných a transparentních pravidlech.


3.

Spolupracujeme s profesními odborníky - specializovanými účtaři s praxí , auditory a soudními znalci.Adaptujeme se na nová legislativní pravidla, neboť jenom tak dokážeme poskytnout kvalitní služby.

Ing. Jarmila Figurová

jednatelka