Licitata CZ s.r.o
INFOLINKA: +420 774 774 150

Prodej majetku

Prodeji majetku se společnost LICITATA CZ, s.r.o. věnuje od roku 2000. Při prodeji majetku jsou využívány služby notářské a advokátní kanceláře z důvodu ochrany práv prodávajícího a kupujícího.

Při procesu likvidace, v krizovém řízení, v případě insolvence je další nezbytnou součástí zpeněžování majetku. Prodej majetku zajistíme realizací veřejné dražby dobrovolné, výběrovým řízením, případně přímým prodejem. Těmito formami je možné zpeněžit majetek - nemovitosti, movité věci, pohledávky, podnik nebo část podniku.