Licitata CZ - Likvidace firmy a oceňování majetku
INFOLINKA: +420 774 774 150

Likvidace firmy

Likvidace firmy je proces vypořádání majetku při ukončení podnikání společnosti. Většinou se jedná o dobrovolné rozhodnutí. Celý proces je ukončen vymazáním likvidované společnosti z obchodního rejstříku.

Na první pohled se to může zdát jednoduché, ale opak je pravdou. Likvidace společnosti může být poměrně složitý proces a bez součinnosti odborníků na likvidace, daně, účetnictví a právo se neobejdete.

Dobrovolná likvidace

O zrušení právnické osoby a jejím vstupu do likvidace rozhodnou společníci (akcionáři) notářským zápisem. Na likvidaci dohlíží likvidátor, kterého si zvolí sami společníci.

Nucená likvidace

Na rozdíl od dobrovolné likvidace zde nerozhodnou společníci, ale soud. Jedná se o případy, kdy společnost páchá trestnou činnost či porušuje povinnosti dané zákonem, například ukládání listin do sbírky v obchodním rejstříku.

Likvidace má tři kroky

Likvidace firmy je právem stanovený postup majetkového vypořádání, při němž dochází k ukončení podnikání a zániku obchodní korporace. Podmínkou likvidace je, že společnost není zadlužená. Pokud má aktiva nižší než pasiva, jedná se o insolvenci.

Dnem vstupu firmy do likvidace přestává společnost se svojí ekonomickou činností a všechny úkony společnosti směřují k vypořádání závazků a následně k ukončení a k zániku společnosti.

K ukončení podnikání se provede

Zrušení společnosti nastává rozhodnutím soudu na základě Návrhu na zápis výmazu do obchodního rejstříku.