Licitata CZ - Likvidace firmy a oceňování majetku
INFOLINKA: +420 774 774 150

Oceňování majetku

Oceňování majetku společnosti, spolku, podnikatele OSVČ, nebo ocenění účetní evidence je vyžadováno při provádění vlastnických změn firmy, v případě vypořádání dědictví, společného jmění manželů, při dokládání správnosti vedení účetní evidence atd.

Při likvidaci společnosti je často potřeba provést oceňování majetku, aby se určilo, kolik peněz lze získat pro věřitele společnosti. Cílem oceňování je určit skutečnou hodnotu majetku, kterou lze očekávat při prodeji v běžných tržních podmínkách.

Správné oceňování majetku je velmi důležité, protože na základě tohoto oceňování se určí, jak bude majetek rozdělen mezi věřitele společnosti. Pokud je majetek podhodnocen, mohou být věřitelé poškozeni tím, že nezískají dostatečné finanční prostředky.

Oceňování majetku se nemusí týkat jen likvidace společnosti. Jako soudní znalec pro vás ráda ocením i majetek v těchto případech: